Zaproponuj Inne Źródła Które Pomogą Zgrabnie Opisać Ten Temat

The Review of Japanese Culture and Society is an annual, English language publication that focuses on studying Japanese art, literature, and society. This includes examining models of Japanese society, social science research, and public health consequences related to social isolation. It is a multidisciplinary and interdisciplinary journal that includes articles from scholars and sociologists, including those based in Hong Kong, and is dedicated to presenting new information and interpretations related to Japanese culture and society. Starting in 2024, the journal will be published solely online.

Jednym z dobrych źródeł, które pomogą zgłębić temat społeczeństwa japońskiego, jest "The Review of Japanese Culture and Society". Jest to rocznikowa publikacja anglojęzyczna, która koncentruje się na badaniach japońskiej sztuki, literatury i społeczeństwa. Czasopismo to zawiera badania nad modelem japońskiego społeczeństwa, badania nauk społecznych oraz konsekwencje zdrowotne związane z izolacją społeczną. Jest to czasopismo interdyscyplinarne, które publikuje artykuły naukowe autorstwa badaczy i socjologów, w tym tych z siedzibą w Hongkongu, poświęcone prezentacji nowych informacji i interpretacji związanych z kulturą i społeczeństwem japońskim. Od roku 2024 czasopismo będzie publikowane wyłącznie online.

Możesz również skorzystać z innych źródeł takich jak artykuły naukowe, książki akademickie oraz raporty badawcze z uniwersytetów i instytutów związanych z japońskimi studiami kulturowymi i społecznymi.

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy w znalezieniu materiałów, służę wsparciem.

PDF) Studies of Japanese Society and Culture: Sociology and ...Understanding Japanese Society. By Joy Hendry. New York: Croom ...

Related Questions

Work fast from anywhere

Stay up to date and move work forward with BrutusAI on macOS/iOS/web & android. Download the app today.