Wie Is Advocaat Gerd Bijnens Uit Genk

Summary:

Marc Bijnens is an experienced lawyer, with a team of efficient lawyers at Advocatenkantoor Bijnens L. & Co. in Genk, Belgium. They offer a wide range of legal services such as legal advice, permit applications, business optimizations, and takeover cases. Marc is also involved in various positions within the community, including being a council member for the city of Genk and holding leadership roles in sports organizations.

Gerd Bijnens lijkt een ervaren advocaat te zijn, werkzaam bij Advocatenkantoor Bijnens L. & Co. in Genk, België. Het kantoor biedt een breed scala aan juridische diensten, waaronder juridisch advies, vergunningsaanvragen, zakelijke optimalisaties en overnamezaken.

Gerd Bijnens lijkt een goede reputatie te hebben en betrokken te zijn bij verschillende activiteiten binnen de gemeenschap. Zo lijkt hij onder meer lid te zijn van de gemeenteraad van Genk en leidinggevende functies te bekleden binnen sportorganisaties.

Mocht je meer specifieke informatie willen over Gerd Bijnens, laat het me weten.

Work fast from anywhere

Stay up to date and move work forward with BrutusAI on macOS/iOS/web & android. Download the app today.