Vilken Är Den Senaste Data Du Har Tillgång Till?

In the next few years, we can expect to see a significant impact from emerging technologies such as AI, the Metaverse, and blockchain. Deloitte's annual Tech Trends report explores these trends and others, including 5G networks and autonomous vehicles, that have the potential to transform our world. The top 15 technology trends for 2023 will also include adaptive AI, super apps, and the development of industrial cloud and digital immune systems. Stay up to date with the latest innovations shaping our world and prepare for the future.

Enligt den senaste data jag har tillgång till är några av de största tekniktrenderna för 2023 inriktade på framväxande teknologier som AI, Metaverse och blockkedjor. Deloittes årliga rapport om tekniktrender utforskar dessa trender och flera andra, inklusive 5G-nätverk och autonoma fordon, som har potential att omvandla vår värld. De 15 främsta tekniktrenderna för 2023 inkluderar också adaptiv AI, superappar och utvecklingen av industriella moln och digitala immunsystem. Håll dig uppdaterad om de senaste innovationerna som formar vår värld och förbered dig för framtiden.

Work fast from anywhere

Stay up to date and move work forward with BrutusAI on macOS/iOS/web & android. Download the app today.