Viac

Plovdiv je druhým najväčším mestom Bulharska a desiatym najväčším mestom Balkánu a je známý ako hlavné mesto európskej kultúry pre rok. S bohatou históriou, kultúrou a prírodnými krásami, Plovdiv ponúka návštevníkom poznávacie túry, umenie a podujatia. Táto pôvodne tabaková metropola sa stala kultúrnym centrom v rokoch 2019-2020, kedy sa tu stretávali umelci z celého sveta. Plovdiv má v sebe ukryté 12 tisíc rokov histórie a je tiež jedným z najstarších osídlení na svete.

Plovdiv je druhým najväčším mestom Bulharska a desiatym najväčším mestom Balkánu. Mesto je známe ako hlavné mesto európskej kultúry pre rok. S bohatou históriou, kultúrou a prírodnými krásami, Plovdiv ponúka návštevníkom poznávacie túry, umenie a podujatia. Táto pôvodne tabaková metropola sa stala kultúrnym centrom v rokoch 2019-2020, keď sa tu stretávali umelci z celého sveta. Plovdiv je tiež jedným z najstarších osídlení na svete s históriou, ktorá siaha až 12 000 rokov do minulosti.

Work fast from anywhere

Stay up to date and move work forward with BrutusAI on macOS/iOS/web & android. Download the app today.