Trường Thpt Lâm Nghiệp Đồng Nai

A description of the establishment of Dong Nai Forestry High School and its activities including the celebration of the school's 15th anniversary, Teacher's Day, and the start of the 2023-2024 school year. It also mentions the success of the school's sports event and its conduction of a union party. The text highlights the enrollment of over 300 students for the 10th grade and the school's official operation and recruitment since the 2018-2019 academic year. It also emphasizes the benefits provided to students by being affiliated with Dong Nai University and the importance of investing in facilities and teacher development as suggested by the Deputy Chairman of the provincial People's Committee. It concludes with basic information about the school such as its code, address, and contact details.

Trường Trung học phổ thông Lâm Nghiệp Đồng Nai là một trường trung học phổ thông tại tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Trường đã tổ chức nhiều hoạt động trong suốt thời gian hoạt động bao gồm kỉ niệm 15 năm ngày thành lập trường, ngày nhà giáo, và khai giảng năm học 2023-2024. Ngoài ra, trường cũng tập trung phát triển hoạt động văn hóa, thể thao với sự thành công của sự kiện thể thao và buổi liên hoan của cán bộ công đoàn. Trường cũng đã tiếp nhận hơn 300 học sinh cho lớp 10 từ năm học mới. Được thành lập và tuyển sinh chính thức từ năm học 2018-2019, trường cũng hợp tác chặt chẽ với Đại học Đồng Nai, mang lại nhiều lợi ích cho học sinh. Cuối cùng, thông tin liên hệ cơ bản như mã số trường, địa chỉ và số điện thoại cũng được cung cấp.

Work fast from anywhere

Stay up to date and move work forward with BrutusAI on macOS/iOS/web & android. Download the app today.