Swot Analysis

A SWOT analysis is a strategic planning method that uses four lenses, strengths, weaknesses, opportunities, and threats, to evaluate and analyze internal and external factors for a business or organization. It helps in decision-making and gaining a competitive advantage by identifying and addressing areas that need improvement and potential areas for growth and development. The acronym "SWOT" stands for strengths, weaknesses, opportunities, and threats, and it is used to assess and understand the internal and external forces that impact a company.

O analiză SWOT este o metodă de planificare strategică care folosește patru criterii: puncte tari, puncte slabe, oportunități și amenințări, pentru a evalua și analiza factorii interni și externi pentru o afacere sau organizație. Acest lucru ajută la luarea deciziilor și obținerea unui avantaj competitiv prin identificarea și abordarea domeniilor care necesită îmbunătățiri și a domeniilor potențiale pentru creștere și dezvoltare. Acronimul "SWOT" provine de la puncte tari, puncte slabe, oportunități și amenințări și este folosit pentru a evalua și înțelege forțele interne și externe care afectează o companie.

Work fast from anywhere

Stay up to date and move work forward with BrutusAI on macOS/iOS/web & android. Download the app today.