Statisztika

The text describes a study conducted by Ocsovszky Zsófia on the correlation between social support and healthy lifestyle. The findings showed that while education level did not have a significant impact, social support played a crucial role in promoting healthy behaviors. The study highlights the need for multidimensional social support in promoting a healthy lifestyle.

Az Ocsovszky Zsófia által végzett kutatás eredményei adataink arra utalnak, hogy míg a képzettségi szintnek nem volt jelentős hatása, a társas támogatás kulcsfontosságú szerepet játszik az egészséges viselkedésformák elősegítésében. A tanulmány hangsúlyozza a többdimenziós társas támogatás fontosságát az egészséges életmód népszerűsítésében.

Work fast from anywhere

Stay up to date and move work forward with BrutusAI on macOS/iOS/web & android. Download the app today.