Skriv Et Resume Af Den Sorte Enkes By'

In summary, Emma has been living in the city and is the granddaughter of one of the city's founders, the "Black Widow". When her mother dies, Emma is forced to move back home. She carries the secret of her family background as well as living in a city where men and women are separated to maintain peace in a chaotic world. Emma's grandmother, the "Black Widow", rules the city with an iron fist, but Emma hides a secret that could jeopardize her safety. The city was built by three widows during a time of chaos and war. However, not everyone can follow the strict separation between genders in the city.

"Den Sorte Enkes By" handler om Emma, der bor i byen og er barnebarn af en af byens grundlæggere, kendt som "Sorte Enke". Da hendes mor dør, tvinges Emma til at flytte hjem. Hun bærer på hemmeligheden om sin families baggrund samtidig med at hun lever i en by, hvor mænd og kvinder er adskilt for at opretholde fred i en kaotisk verden. Emmas bedstemor, den "Sorte Enke", regerer byen med hård hånd, men Emma har en hemmelighed, der kunne sætte hendes sikkerhed på spil. Byen blev bygget af tre enker i en tid med kaos og krig. Dog kan ikke alle overholde den strikse adskillelse mellem kønnene i byen.

Work fast from anywhere

Stay up to date and move work forward with BrutusAI on macOS/iOS/web & android. Download the app today.