Skriv Denne Job Ansøgning Om Til At Denne Passer Til

"Center for Forsorg er et botilbud til hjemløse og socialt udsatte i Aarhus Kommune, der hjælper dem med at få stabilitet og genopbygge deres liv. Det drives døgnet rundt, året rundt og har eksisteret siden 1976. Der er 16 pladser i Forsorg Syd og tre ledige stillinger i Center for Forsorg Boliger."

Work fast from anywhere

Stay up to date and move work forward with BrutusAI on macOS/iOS/web & android. Download the app today.