Schrijf Een Evaluatie Met Volgende Punten. Alle Bijeenkomsten Worden

Summary: In 2003 heeft een evaluatie-instrument van Kind en Gezin vastgesteld dat er behoefte is aan evaluatie van ouderondersteuning voor baby's en peuters. Het instrument was bedoeld om de ondersteuningsbehoeften van gezinnen te beoordelen, maar er was geen evaluatie voor oudere kinderen. Er zijn verschillende inkomensvervangende tegemoetkomingen beschikbaar voor ouders die voor hun kind zorgen, en er is een periodieke evaluatie van de behandeling voor kinderen. Het Kinderarmoedefonds wil kansarme kinderen vanaf hun vroege leven meer mogelijkheden geven. De Stichting!Jeugdwerk! Jong!Bonaire! organiseert verschillende activiteiten en onderzoeken in opdracht van UNICEF, gerelateerd aan de implementatie van het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind. Partners werken samen bij het bieden van ondersteuning aan ouders tijdens zwangerschap en het eerste levensjaar van hun kind, zoals de Stichting Focus en de Sticht

De evaluatie van het Baby & Dreumes Café van Stichting Jeugdwerk is een uitgebreide reflectie op de verschillende activiteiten en doelstellingen van het programma. Het doel van het programma is om ouders en kinderen te ondersteunen tijdens de belangrijke eerste jaren van het kind. Het café biedt interactieve lessen, knutselactiviteiten, uitstapjes naar de kinderboerderij, bezoeken aan de bibliotheek, muzieklessen en informatiebijeenkomsten met professionals zoals wijkverpleegkundigen. Dit alles is gekoppeld aan stukjes theorie en methodiek uit het boek ''Jij bent belangrijk''.

Het Baby & Dreumes Café onderscheidt zich door niet alleen leuke en leerzame activiteiten aan te bieden, maar ook door te focussen op de ontwikkeling van zowel ouders als kinderen. De doelen zijn talrijk, waaronder het vergroten van de sociale binding, versterken van eigen kracht en het bewust maken van de belangrijke rol van ouders in de opvoeding. Daarnaast is er aandacht voor het verbinden van ouders en kinderen in kwetsbare situaties, het bevorderen van taalontwikkeling, en het activeren van ouders om te participeren in de samenleving.

De evaluatie bevat ook meetbare doelstellingen, zoals het percentage ouders dat contact legt met andere ouders, de mate waarin ouders actief betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kinderen, en hun vertrouwen in hulpverlening. Er wordt ook aandacht besteed aan het uit de isolatie halen van ouders en het stimuleren van de interactie tussen ouders en professionals.

Het is duidelijk dat het Baby & Dreumes Café een veelzijdig en inclusief programma is dat gericht is op het versterken van ouder-kind relaties en het ondersteunen van gezinnen tijdens de vroege jaren van opvoeding.

Work fast from anywhere

Stay up to date and move work forward with BrutusAI on macOS/iOS/web & android. Download the app today.