Przeszukaj Archiwa

In Kołobrzeg, an English black tippler carrier pigeon was evaluated by judge Robert Cierpiałowski. The library was created as part of the Documentation Center for Monuments established in 1962. The address for the editorial office is given for the quarterly journal PTTK "Jantarowe Szlaki". The events that took place in Szczecin in September 2017 were related to the pre-war Warsaw historical community. The last address in the text is for the editorial office of "Nowin Nyskich" newspaper. The residence was near the president's residence and there were two large clearings. The address for those interested in the Muzeum Pamięci in Kołobrzeg is mentioned at the end of the text.

Niestety, moje badanie archiwalne nie wykazało konkretnego adresu rezydencji Roberta Weyera w przedwojennym Kołobrzegu. Sugerowałbym bezpośredni kontakt z lokalnymi archiwami historycznymi lub instytucjami badawczymi w Kołobrzegu, które mogą dysponować bardziej szczegółowymi informacjami na ten temat. Czy mogę pomóc w czymś jeszcze?

Work fast from anywhere

Stay up to date and move work forward with BrutusAI on macOS/iOS/web & android. Download the app today.