Predictie Solana

According to various price predictions, Solana (SOL) is expected to have significant growth in the coming years. By the end of 2023, it is predicted to reach a maximum price of $132.49, and in 2024, it is expected to surpass $326.78. The current October rally has already shown signs of a potential surge, with the price jumping from $21 to $70 in just two months. In December 2023, the highest predicted price for SOL is at 91.88, and by 2030, it is expected to reach $100.65. In the first half of 2024, the price is projected to climb to $21.57, with an estimated increase of +5%. By the end of 2023, the forecasted price is $110.78, with a year-to-year change of +1009%, and an overall rise of +90% from today. Based on Thursday's price prediction, SOL may reach $87.31, while on Friday, it is forecasted to have a price of $79.46. Overall, SOL has promising price predictions and is expected to have significant growth in the upcoming years.

Conform diverselor predicții de preț, se așteaptă ca Solana (SOL) să aibă o creștere semnificativă în anii următori. Până la sfârșitul anului 2023, se preconizează că va atinge un preț maxim de 132,49 dolari, iar în 2024 se așteaptă să depășească 326,78 dolari. Actualul avans din octombrie a arătat deja semne ale unei posibile creșteri, prețul crescând de la 21 dolari la 70 dolari în doar două luni. În decembrie 2023, cel mai mare preț prevăzut pentru SOL este de 91,88 dolari, iar până în 2030, se așteaptă să atingă 100,65 dolari. În prima jumătate a anului 2024, prețul este prognozat să urce la 21,57 dolari, cu o creștere estimată de +5%. Până la sfârșitul anului 2023, prețul prevăzut este de 110,78 dolari, cu o creștere anuală de +1009% și o creștere generală de +90% față de prețul de astăzi. Bazat pe predicția de preț de joi, se estimează că SOL ar putea atinge 87,31 dolari, în timp ce vineri, se prognozează că va avea un preț de 79,46 dolari. În general, Solana are predicții de preț promițătoare și se așteaptă să aibă o creștere semnificativă în anii următori.

Work fast from anywhere

Stay up to date and move work forward with BrutusAI on macOS/iOS/web & android. Download the app today.