Prawidłowa Wartość Ph Krwi W Tętnicy Pępkowej W Badaniu Równowagi

Gazometria u noworodka jest badaniem umożliwiającym sprawdzenie stanu równowagi kwasowo-zasadowej poprzez pomiar poziomu gazów we krwi. Wynik pH poniżej 7,0 świadczy o ciężkim niedotlenieniu, a pH powyżej 7,0 jest uznawane za wykładnik istotnej kwasicy. Gazometrii z krwi pępowinowej nie jest wykonywana rutynowo, jednak może być użyteczna jako dodatkowa ocena stanu noworodka. Badanie to jest zwykle zalecane, kiedy objawy sugerują zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej lub niewydolność oddechową. Obecność nikotyny we krwi pępowinowej nie wpływa istotnie na stan noworodka, a objętość krwi u noworodka urodzonego w terminie wynosi około 85 ml/kg.

Prawidłowa wartość pH krwi w tętnicy pępkowej w badaniu równowagi kwasowo-zasadowej u noworodka wynosi około 7,25 do 7,45. Niższe wartości mogą wskazywać na kwasico, natomiast wyższe na zasadowicę.

Work fast from anywhere

Stay up to date and move work forward with BrutusAI on macOS/iOS/web & android. Download the app today.