Postteoretiska Begreppen Subjektskapande,

In the text, various concepts such as music, preschool, posthuman, music activity, materiality, musikdidaktik, and pedagogiska miljöer are explored in relation to children's subjectivity. The importance of taking a broader perspective when looking at concepts like language and discourse is emphasized. Drama and theater are also discussed in relation to children's subjectivity, with a focus on posthumanist perspectives.

I undersökningen undersöks olika begrepp som musik, förskola, posthumanism, musikaktivitet, materia, musikdidaktik och pedagogiska miljöer i förhållande till barns subjektivitet. Vikten av att ta en bredare perspektiv när man betraktar begrepp som språk och diskurs framhålls. Dramatik och teater diskuteras också med fokus på posthumanistiska perspektiv.

Work fast from anywhere

Stay up to date and move work forward with BrutusAI on macOS/iOS/web & android. Download the app today.