Pokaż Znanych Kucharzy Influencerów

In Poland, Bosch oversees a culinary project whose leaders include well-known chef Tomasz Jakubiak and well-known personalities from food-based brands. Chef Matteo, known for his participation in Masterchef and his popular TikTok account, has started a successful career in Denmark with renowned restaurant Noma. Other well-known culinary influencers, such as Tomasz Strzelczyk and Marcin Kuc, also have popular channels and shows related to food. These influencers often share unique recipes and demonstrate cooking steps in their social media posts.

W Polsce firma Bosch nadzoruje projekt kulinarny, którego liderami są znany kucharz Tomasz Jakubiak oraz znane osobowości związane z markami z branży spożywczej. Kucharz Matteo, znany ze swojego udziału w programie MasterChef oraz popularnego konta na TikToku, odniósł sukces w Danii, współpracując z renomowaną restauracją Noma. Inni znani influencerzy kulinarni, tacy jak Tomasz Strzelczyk i Marcin Kuc, także prowadzą popularne kanały i programy związane z jedzeniem. Ci influencerzy często dzielą się unikalnymi przepisami i prezentują kroki przygotowywania potraw w swoich postach na mediach społecznościowych.

Work fast from anywhere

Stay up to date and move work forward with BrutusAI on macOS/iOS/web & android. Download the app today.