Ok, Tak

The Triple Layer Business Model Canvas (TLBMC) is a user-friendly tool designed to support organizations in innovating their business models for sustainability. It consists of three canvas layers: the traditional economics canvas, the sustainability orientation canvas, and the sustainability effects canvas. This tool allows for a structured exploration of sustainability issues in business model innovation, contributing to the advancement of sustainable business models. It helps business leaders visualize and understand the relationships between economic, environmental, and social aspects within their business.

Den tredobbelte lag-forretningmodelcanvas (TLBMC) er et brugervenligt værktøj, der er designet til at støtte organisationer i at innovere deres forretningsmodeller med fokus på bæredygtighed. Canvasen består af tre lag: den traditionelle økonomi-canvas, bæredygtighedsorienterings-canvas og bæredygtighedseffekter-canvas. Dette værktøj muliggør en struktureret udforskning af bæredygtighedsproblemer i forretningsmodelinnovation og bidrager til udviklingen af bæredygtige forretningsmodeller. Det hjælper erhvervsledere med at visualisere og forstå sammenhænge mellem økonomiske, miljømæssige og sociale aspekter inden for deres virksomheder.

Work fast from anywhere

Stay up to date and move work forward with BrutusAI on macOS/iOS/web & android. Download the app today.