Ocsovszky Zsófia (2020): A Társas Támogatás És Az Egészséges Életmód

Summary: The text discusses the correlation between social support and healthy lifestyle in relation to cardiovascular diseases, which are a leading cause of death in Europe. The study uses the Multidimensional Social Support Scale, adapted for healthy lifestyle, and found it to be suitable in measuring this correlation. Published in Orvosi Hetilap journal, the study concludes that there is a significant connection between social support and healthy lifestyle.

Az Ocsovszky Zsófia által 2020-ban publikált cikk a társas támogatás és az egészséges életmód összefüggéseit vizsgálja. A tanulmány az európai szív- és érrendszeri megbetegedések vezető halálokai közé tartozó betegségekkel kapcsolatos. A kutatás során az egészséges életmódhoz igazított Többdimenziós Társas Támogatás Skálát alkalmazták, és megállapították, hogy ez megfelelő a két tényező közötti összefüggés mérésére. A tanulmány az Orvosi Hetilap című folyóiratban jelent meg, és arra a következtetésre jutottak, hogy szignifikáns összefüggés van a társas támogatás és az egészséges életmód között.

Work fast from anywhere

Stay up to date and move work forward with BrutusAI on macOS/iOS/web & android. Download the app today.