Normy Jakosci Powietrza Dla Pm Pb So2 No2 Cd Ni

The text discusses the five-year assessment of air quality and the substances evaluated, including SO2, NO2, CO, benzene, O3, and particulate matter. It also mentions the legal basis for this assessment and the requirements for data quality. The text also references a regulation from the Minister of Environment in 2012 and discusses the role of societal norms in driving changes. It provides a comparison between modeled and measured data for several substances and discusses the permissible levels and target levels for air pollutants.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2012 roku określa normy jakości powietrza dla określonych substancji. Dotyczą one pyłów zawieszonych (PM), ołowiu (Pb), dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), kadmu (Cd), niklu (Ni) oraz innych. Jednakże, konkretna tabela z tymi normami jest obszernym dokumentem i może się różnić w zależności od kontekstu. Jeśli jesteś zainteresowany, mogę przeszukać dokładną tabelę norm dla tych substancji na podstawie rozporządzenia Ministra z 2012 roku.

Work fast from anywhere

Stay up to date and move work forward with BrutusAI on macOS/iOS/web & android. Download the app today.