Modul De Folosire A Irm Material Temporat

The text discusses the use of MRI scanners, which utilize powerful magnetic fields and radiofrequency gradients to create images of the body. It also mentions that MRI material is not suitable for use as root canal filling material and discusses conditions for use of MRI in relation to implants. The manual provides information on the operation and maintenance of the monitoring system used by medical professionals, especially in industrial settings. It also discusses the use of the SEAL CHECK™ leakage detector and instructs staff on the use of personal protective equipment for radiation. A study on pre- and post-contrast MRI showed a 9% increase in liver imaging, while the monitor and modules should not be used for MRI.

În general, tomografia prin rezonanță magnetică (IRM) utilizează câmpuri magnetice puternice și unde radio pentru a crea imagini detaliate ale organismului. Materialul temporar IRM se referă la materialele temporare folosite în timpul investigațiilor prin IRM, cum ar fi o anumită proteză dentară temporară sau un alt tip de dispozitiv temporar care se poate folosi în condițiile specifice ale unei scanări IRM.

În cazul utilizării unui astfel de material temporar într-un mediu IRM, este crucial să se respecte recomandările producătorului și să se țină cont de faptul că anumite materiale pot interacționa cu câmpurile magnetice și pot afecta calitatea imaginii sau, în unele cazuri, pot pune în pericol siguranța pacientului.

Este important să se consulte întotdeauna un specialist înainte de utilizarea oricărui material temporar în timpul unei investigații prin IRM, pentru a se asigura că acesta este sigur și compatibil cu procedura specifică.

Work fast from anywhere

Stay up to date and move work forward with BrutusAI on macOS/iOS/web & android. Download the app today.