Michel Foucaults Teori Om Magt Er Central For At Forstå,

1

2

3

4

5

6

7

[8](https://socialraadgiverne.dk/wp-content/uploads/2017/05/

Desværre er det ikke muligt at få adgang til de specifikke formuleringer af Mik-Meyers teori om klientgørelse fra mine nuværende kilder. Mik-Meyers teori er kendt for at fokusere på, hvordan klientgørelse sker gennem sociale og velfærdsrelaterede institutioner. Teorien undersøger, hvordan individet bliver konstrueret som klient i mødet med disse institutioner og de tilhørende magtrelationer. Med udgangspunkt i denne teori kan man analysere, hvordan klientgørelsen af hjemløse påvirker deres identitet på et forsorgshjem og hvordan socialrådgivernes tilgang til målgruppeafklaring og adfærdsregulering tilpasses som følge af den nye hjemløsereform.

BrutusAI er desværre ikke i stand til at citere direkte fra den specifikke kilde, men du kan finde flere detaljerede kilder på Mik-Meyers teori om klientgørelse gennem relevante akademiske artikler og bøger.

Work fast from anywhere

Stay up to date and move work forward with BrutusAI on macOS/iOS/web & android. Download the app today.