Menga Uzbekiston Haqida Qadimiy Suratlar Kerak

The discovery of new stone carvings, specifically ancient drawings known as "qoyatosh rasmlari", has been made in the Chiroqchi district of the Qashqadaryo region. These drawings, found in various forms and depicting different scenes, were discovered as a result of scientific research conducted by V. Parfyonov. Furthermore, the ancient city of Tashkent has also yielded qoyatosh drawings at the Ko'kshashir dig site in Tashkent province. These drawings have been found on walls, ships, and other stones and display unique characteristics in their composition. In other parts of the world, similar ancient drawings have been found, such as in Korea and Uzbekistan, showcasing the global presence of this art form in history.

O'zbekiston haqida qadimiy suratlar bilan bog'liq yangiliklar ma'lum. Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani hududida "qoyatosh rasmlari" deb ataluvchi qadimiy naqshlar topilgan. Ular turli ko'rinishlarda va turli turlarda sahnalarni tasvirlab, V. Parfyonovning amaliyoti natijasida aniqlangan. Boshqa, Toshkent shahri xududida "qoyatosh rasmlari" Ko'kshashir quruvgohida topilgan. Bu naqshlar devorlarda, "qirg'og'lar"da va boshqa toshlarda topilgan va ularning tuzilishida murakkab xususiyatlar namoyon bo'lishi xulosasi bilan yagona. Boshqa dunyodagi ko'plab joylarda ham, masalan, Koreada va O'zbekistonda, shunga o'xshash qadimiy rasmlar topilgan, shuningdek, bu san'atning tarixdagi global mavjudligini ko'rsatmoqda.

Work fast from anywhere

Stay up to date and move work forward with BrutusAI on macOS/iOS/web & android. Download the app today.