Một Số Bang Ở Phía Bắc Hoa Kỳ Có Đặc

Bắc Mỹ là một lục địa có diện tích rộng lớn, với sự khác biệt của khí hậu theo vĩ độ. Khí hậu ở đây đa dạng, từ Bắc Cực ở phía bắc cho đến khí hậu nhiệt đới ở phía nam. Các bang ven vịnh Mê-hi-cô có khí hậu cận nhiệt, trong khi phần lớn các bang ở phía bắc có khí hậu ôn đới. Các mùa ở đây cũng rất đặc trưng, với mùa đông mát mẻ và mùa hè nóng bức. Đất nước Hoa Kỳ, nằm trải dài từ phía bắc đến phía nam, cũng có sự khác biệt về khí hậu

Có sự khác biệt lớn về khí hậu giữa các bang ở phía Bắc của Hoa Kỳ. Cụ thể, Alaska có khí hậu lạnh lẽo với mùa đông kéo dài và mùa hè ngắn. Minnesota cũng có khí hậu lạnh lẽo, với mùa đông rất lạnh và mùa hè mát mẻ. Bang Washington và Oregon có khí hậu tương đối ôn hòa và ẩm, trong khi đó, Montana và North Dakota lại trải qua mùa đông lạnh và khô. Điều này chỉ ra sự đa dạng lớn về khí hậu ở phía Bắc của Hoa Kỳ, từ khí hậu ôn đới đến khí hậu lạnh lẽo khá cực đoan.

Work fast from anywhere

Stay up to date and move work forward with BrutusAI on macOS/iOS/web & android. Download the app today.