Leg Mij De Algemene Karakeristieken Van De Nieuwe Tijd Uit

De moderne samenleving, die rond 1700 vorm begon te krijgen, kent verschillende kenmerken zoals vertrouwen in wetenschap en reden, ideaal van aangeboren eigenschappen en globalisering. In de agrarische maatschappij van die tijd was er sprake van traagheid en behoudendheid. Deze kenmerken worden ook besproken in de algemene geschiedenis van de nieuwe tijd, waarin onder andere veranderingen en continuïteit tussen de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd worden benadrukt. Een van de belangrijkste kenmerken van de Vroegmoderne Tijd is de globalisering, die zich uitte in ontwikkelingen zoals treinen, internationale handel en de snelle verspreiding van informatie. Na de Middeleeuwen brak de Renaissance aan, die gekenmerkt werd door onder andere een sterke oriëntatie op de klassieke oudheid en de opkomst van het humanisme. Dit alles wordt besproken in de algemene geschiedenis van de N

De nieuwe tijd, die rond 1700 begon, kent verschillende kenmerken. Het vertoont een vertrouwen in wetenschap en rede, het ideaal van aangeboren eigenschappen en globalisering. In de agrarische maatschappij van die tijd was er sprake van traagheid en behoudendheid. De nieuwe tijd wordt ook gekenmerkt door veranderingen en continuïteit tussen de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. Een van de belangrijkste kenmerken van de Vroegmoderne Tijd is de globalisering, die zich uitte in ontwikkelingen zoals treinen, internationale handel en de snelle verspreiding van informatie. Na de Middeleeuwen brak de Renaissance aan, die gekenmerkt werd door onder andere een sterke oriëntatie op de klassieke oudheid en de opkomst van het humanisme.

nieuwe tijd en nieuwste tijd - Tijd en Tijdlijnnieuwe tijd en nieuwste tijd - Tijd en Tijdlijn

Related Questions

Work fast from anywhere

Stay up to date and move work forward with BrutusAI on macOS/iOS/web & android. Download the app today.