Jakie Są Główne Obszary Csr Allegro Na Podstawie Raportu Z

The 2022 ESG Report, prepared by Allegro, showcases their sustainability practices and progress made towards building a sustainable future. The report also includes financial data and the results of their annual reporting package. Additionally, the report highlights Allegro's awards and recognition for being a great place to work. They have also announced the winners of their CSR and ESG knowledge competition. Allegro takes responsibility seriously and aims to continue making positive impacts.

Raport ESG z 2022 roku przygotowany przez Allegro przedstawia praktyki zrównoważonej działalności oraz postępy osiągnięte w budowaniu zrównoważonej przyszłości. Raport zawiera także dane finansowe oraz wyniki corocznego pakietu raportowania. Dodatkowo, w raporcie wyróżniono Allegro za nagrody i uznanie jako wspaniałe miejsce pracy. Firma ogłosiła także zwycięzców konkursu wiedzy z zakresu CSR i ESG. Allegro poważnie traktuje swoją odpowiedzialność społeczną i ma nadzieję kontynuować pozytywny wpływ na otoczenie.

Work fast from anywhere

Stay up to date and move work forward with BrutusAI on macOS/iOS/web & android. Download the app today.