Jak Wyglada Opaska Uciskowa Cat

The Combat Application Tourniquet (CAT) is a one-handed tourniquet that quickly controls life-threatening bleeding in extremities. It has been recommended by the Committee on Tactical Combat Casualty Care and is the original design that has been in use since its introduction to the U.S. Army in 2005. It can be purchased on Amazon and has a unique dual securing system that does not use screws or clips, making it easy to operate under stress or with limited motor skills. The CAT is considered one of the best life-saving devices everyone should carry. The latest version, CAT GEN7, has been redesigned to be even more effective. There is also a blue training device available for hands-on training. The original CAT has been proven to be 100% effective by the U.S. Army's Institute of Surgical Research.

Opaska uciskowa Combat Application Tourniquet (CAT) to jednoręczny tourniquet, który umożliwia szybką kontrolę potencjalnie życia zagrożącego krwawienia z kończyn. CAT posiada unikalny system podwójnego zabezpieczenia, który nie używa śrub ani klipsów, co ułatwia obsługę w sytuacjach stresowych lub przy ograniczonych zdolnościach motorycznych. Najnowsza wersja, CAT GEN7, została zaprojektowana tak, aby była jeszcze skuteczniejsza. Istnieje również niebieskie urządzenie treningowe, które służy do szkolenia praktycznego. Oryginalna opaska CAT została udowodniona jako 100% skuteczna przez Instytut Badań Chirurgicznych Armii Stanów Zjednoczonych (U.S. Army's Institute of Surgical Research).

Work fast from anywhere

Stay up to date and move work forward with BrutusAI on macOS/iOS/web & android. Download the app today.