Isiksuse Seos Stressiga

Summarized: Isiksuseomadused ja toimetulekustrateegiad on olulised stressi mõjutavad tegurid ning võivad olla seotud haigestumisega. Isiksuse dimensioonidel on tähtis roll tööstressi tekkes ja kujunemises ning ka psühholoogiline heaolu võib mõjutada stressi taset. Eksisteerib seos stressi, isiksuseomaduste ja toimetulekustrateegiate vahel ning teatud isiksuseomadused võivad aidata suurendada pingetaluvust.

Isiksuseomadused ja toimetulekustrateegiad on olulised stressi mõjutavad tegurid ning võivad olla seotud haigestumisega. Isiksuse dimensioonidel on tähtis roll tööstressi tekkes ja kujunemises ning ka psühholoogiline heaolu võib mõjutada stressi taset. Eksisteerib seos stressi, isiksuseomaduste ja toimetulekustrateegiate vahel ning teatud isiksuseomadused võivad aidata suurendada pingetaluvust. Seega võib öelda, et isiksuse ja stressi vahel on kindlasti tugev seos ning isiksuseomaduste mõistmine võib aidata paremini mõista, kuidas inimesed stressiga toime tulevad.

Work fast from anywhere

Stay up to date and move work forward with BrutusAI on macOS/iOS/web & android. Download the app today.