Hvor Absorberes I.v Væske

Intravenøse (i.v.) væsker er en vigtig del af medicinsk behandling og bør ordineres og monitoreres med samme omhu som al anden medicin, da de kan have både virkninger og bivirkninger[1]. Lægemiddelstyrelsen har modtaget bivirkningsindberetninger relateret til i.v. behandling, især med 5 % glukose, Darrow glukose eller kaliumnatriumglukose[2]. Biotilgængeligheden af et lægemiddelstof kan påvirkes af ekstensiv absorption i tarmen efter oral administration[3]. Der findes forskellige metoder til i.v. infusion af væsker, herunder kamelpukkel metoden[4]. Behandling og forebyggelse af hyponatriæmi relateret til i.v. væsker er et vigtigt fokusområde for både Styrelsen for Patientsikkerhed og Lægemiddelstyrelsen[5]. Optagelse af lægemidler sker

I.V. væsker absorberes i blodomløbet gennem blodkarrene. Når væskerne administreres intravenøst, går de direkte ind i blodbanen, hvorfra de distribueres til kroppens celler og organer.

Work fast from anywhere

Stay up to date and move work forward with BrutusAI on macOS/iOS/web & android. Download the app today.