Hvad Er En Brystning

Brystning er det overordnede begreb, som dækker over en lav mur eller vægdel, som findes under et vindue eller som rækværk på en altan. Dette kan også beskrives som arealet fra et vindues underkant til gulvet. Den lave mur kaldes også undertiden brystværn, og ordet kommer oprindeligt fra tysk. I arkitektur bruges udtrykket også om et muret rækværk omkring en altan eller balkon, og betegnelsen kan også referere til et fladt tag eller en vægdel mellem vinduer og gulvet indenfor. I nogle tilfælde kan brystningen være indvendig isoleret og erstattes af halvstensmurværk under vinduerne. Begrebet brystning kan også bruges om den nederste del af facaden på et hus, der består af en muret brystning og er adskilt fra resten af facaden med et vandret bånd. Der findes

Brystning refererer til den del af en væg, der er mellem gulvet og den nederste kant af et vindue eller tilsvarende struktur. Det kan også være en lav mur eller en vægdel under et vindue eller på en altan. Brystning kan også omfatte et muret rækværk omkring en altan eller balkon i arkitekturen. Ordet kommer fra tysk og bruges til at beskrive denne type vægstruktur.

Work fast from anywhere

Stay up to date and move work forward with BrutusAI on macOS/iOS/web & android. Download the app today.