Hvad Er Duodopa (farmakologi)

Duodopa is a combination drug consisting of levodopa and carbidopa in a gel form that is used for the treatment of advanced Parkinson's disease with severe motor fluctuations. It is administered enterally through continuous intestinal infusion using a suspension of levodopa and carbidopa monohydrate in an aqueous gel. The medication should only be used for a maximum of 16 hours per day and is indicated for patients who are treated with levodopa responsive Parkinson's disease. Duopa is a prescription medicine and its cassettes should only be used once.

Duodopa er en kombinationsmedicin bestående af levodopa og carbidopa i en gelform, der anvendes til behandling af fremskreden Parkinsons sygdom med svære motoriske svingninger. Medikamentet administreres enteralt gennem kontinuerlig tarminfusion ved hjælp af en suspension af levodopa og carbidopa monohydrat i en vandig gel. Lægemidlet bør kun bruges i maksimalt 16 timer om dagen og er beregnet til patienter, der behandles for Parkinsons sygdom med respons på levodopa. Duodopa er receptpligtig, og dets kassetter bør kun anvendes én gang.

Det er altid vigtigt at konsultere en læge eller en specialist inden for farmakologi for en fuld forståelse af, hvordan Duodopa virker og for at få rådgivning om den korrekte brug og eventuelle potentielle bivirkninger.

Work fast from anywhere

Stay up to date and move work forward with BrutusAI on macOS/iOS/web & android. Download the app today.