Gezondheidswinst Een Recent Onderzoek Naar De Relatie Tussen Responstijd En

The main goal of ambulance care is to achieve individual health gains based on the patient's care needs. Time is a crucial factor in ambulance care and it is important to provide help as quickly as possible. To support research in ambulance care, Ambulancezorg works to maximize health gains for patients. This research should be done in conjunction with other factors that determine health gains in emergency ambulance care. However, recent research has shown that there is no direct relationship between response time and health gains, so there is a need for a re-evaluation of the criteria for ambulance care in terms of health gains and quality. The allocation of ambulance care permits has also been a topic of discussion, with much urgency being placed on it by Ambulancezorg Netherlands. It is important to prioritize factors that determine health gains in emergency ambulance care in order to improve the quality of ambulance care services.

Er is recent onderzoek gedaan naar de relatie tussen responstijd en gezondheidswinst in de ambulancezorg. Dit onderzoek benadrukt dat tijd niet altijd de bepalende factor is bij medische spoedgevallen. Het is van belang om de zorg af te stemmen op de specifieke patiënt en situatie. De verschillen in medische hulpbehoeften, bijvoorbeeld tussen iemand met een hartstilstand en een fietser met een gebroken been, tonen aan dat spoedeisende meldingen niet op dezelfde manier behandeld kunnen worden.

Bij het streven om 97 procent van de mensen binnen een kwartier te bereiken, blijkt dat deze norm in de praktijk beperkte waarde heeft. Onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) toonde aan dat slechts 21 procent van de overschrijdingen te maken had met de standplaats van de ambulance. Andere factoren, zoals verkeer, weersomstandigheden en meldkamerprocedures, spelen vaak een grotere rol.

Er wordt gewaarschuwd voor fixatie op getallen. Het is verleidelijk om zich hierop te richten, maar dit kan ongewenste effecten veroorzaken. Het voorbeeld van Canada en Groot-Brittannië laat zien dat nadruk op korte doorlooptijden kan leiden tot ongewenste situaties, zoals ambulances die buiten wachten om aan vastgestelde doorlooptijden te voldoen.

Het is van essentieel belang om zorgvuldig te werk te gaan en niet alleen te focussen op snelheid. De druk om aan strikte tijdslimieten te voldoen, kan leiden tot verwaarlozing van andere aspecten van kwaliteit. In sommige gevallen is het nodig om meer tijd te nemen om de juiste urgentie te bepalen of zelfs geen ambulance te sturen. Tijd dient ondergeschikt te zijn aan kwaliteit in de ambulancezorg. Dit geldt ook voor de uitvraagtijd op de meldkamer ambulancezorg (MKA), waarbij een te korte uitvraagtijd kan leiden tot onnodige ritten en verhoogde kosten.

In de ambulancezorg draait het vooral om timing: het bieden van de juiste hulp op het juiste moment. Dit is moeilijk in cijfers uit te drukken vanwege de grote variatie in situaties. Beleidsmakers en anderen die op afstand van de ambulancepraktijk staan dienen hier anders mee om te gaan. Het is aan ambulancezorgverleners om zorgvuldig in te spelen op de dagelijkse praktijk en de kwaliteit van zorg voor de individuele patiënt te waarborgen. Fixatie op getallen kan afwijking van deze gulden regel in de hand werken en doet geen recht aan het belang van de patiënt.

Work fast from anywhere

Stay up to date and move work forward with BrutusAI on macOS/iOS/web & android. Download the app today.