Findes Der En Teori Der Siger Noget Med, At Det

This text discusses various types of conflicts, including conflicts over values, personal conflicts, system conflicts, and method conflicts. Method conflicts involve differences in goals, means, structure and procedures. The article also introduces the concept of human nature in understanding conflicts. It highlights the importance of navigating both conflicts related to interests and conflicts arising from handling work tasks. Twelve specific conflicts were described in detail during the interviews, with a focus on only those conflicts.

Der synes ikke at være en specifik teori, der hævder, at kun 10% af en konflikt er synlig, mens resten ligger under overfladen. På trods af dette kan vi stadig se på konflikten i lyset af generelle teorier om konflikters kompleksitet og dybde.

En konfliktteori, der potentielt kan være relevant, er isbjergets princip om konflikthåndtering. Ifølge dette princip, ligesom et isbjerg, udgør det meste af en konflikt (ca. 90%) de underliggende årsager, følelser, værdier og behov, som ikke er umiddelbart synlige. Kun en mindre del af konflikten (ca. 10%) er synlig i form af de aktuelle uoverensstemmelser, udtalelser og handlinger.

I tilfælde som Peters, hvor konflikten tilsyneladende udspringer af hans frustrationsoplevelser i forbindelse med socialkontorets behandling af hans ansøgninger, kan en stor del af konflikten faktisk ligge under overfladen. Det kan omfatte hans tidligere negative erfaringer, økonomiske bekymringer, følelse af hjælpeløshed og manglende håb, som alt sammen påvirker hans reaktioner og adfærd i den aktuelle konfliktsituation.

At forholde sig til konflikter ud fra denne teori kan hjælpe med at orientere håndteringen af konflikten på en mere nuanceret måde. Det ville opfordre til at dykke ned og forstå de underliggende årsager og følelser, der ligger til grund for konflikten, snarere end kun fokusere på de synlige manifestationer af konflikten.

Work fast from anywhere

Stay up to date and move work forward with BrutusAI on macOS/iOS/web & android. Download the app today.