Dlaczego W Krakowie Jest Zle Powietrze

Kraków is a city struggling with the issue of smog. The placement of the city plays a significant role in this problem, as some believe that a simple solution is to just take a big bite of the air. However, the situation seems to be improving, with Kraków being at the forefront of the most polluted cities in the world. The main source of the pollution is from solid fuels used for heating outside the city. This pollution not only affects the attractiveness of the city but also poses a health risk, as evidenced by the third-degree air pollution emergency declared by the Crisis Management Center. Efforts are being made to combat this issue, with the "See What You Breathe" campaign being implemented in six municipalities. This issue also coincides with a cold spell, which has led to a second-degree air pollution emergency in Kraków and the surrounding areas. Despite recent improvements, Kraków remains one of the most polluted cities in the world, topping the list in Tuesday's pollution ranking.

Kraków boryka się z problemem smogu. Lokalizacja miasta odgrywa w tym problemie istotną rolę, a jednym z głównych źródeł zanieczyszczenia jest używanie stałych paliw do ogrzewania poza miastem. To zanieczyszczenie nie tylko wpływa na atrakcyjność miasta, ale także stwarza ryzyko dla zdrowia, o czym świadczy trzeci stopień alarmowy dla jakości powietrza ogłoszony przez Centrum Zarządzania Kryzysowego. Podjęto próby walki z tym problemem, w ramach których przeprowadzona została kampania "Zobacz, co oddychasz" w sześciu gminach. Sytuacja pogarsza się również wskutek zimowej fali, co doprowadziło do ogłoszenia drugiego stopnia alarmowego dla jakości powietrza w Krakowie i okolicach. Pomimo dokonanych niedawno poprawek, Kraków pozostaje jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast na świecie, będąc na czele listy najbardziej zanieczyszczonych miast we wtorkowym rankingu zanieczyszczeń powietrza.

Work fast from anywhere

Stay up to date and move work forward with BrutusAI on macOS/iOS/web & android. Download the app today.