Co To Ergosterol?

Summary: Ergosterol is a mycosterol, a type of phytosterol, found in fungi and protozoa cell membranes, serving similar functions to cholesterol in animal cells. It is the major product of sterol biosynthesis in fungi and is essential for maintaining membrane fluidity and regulating cellular processes. Ergosterol can be converted to vitamin D2 by UV light and can be used as an indicator of living fungal biomass. Its potential anti-tumor and anti-angiogenic properties have led to attempts to enhance its solubility for use in research.

Ergosterol to związek chemiczny, który występuje w błonach komórkowych grzybów i pierwotniaków. Pełni podobne funkcje do cholesterolu w komórkach zwierzęcych. Jest głównym produktem biosyntezy steroli u grzybów i jest niezbędny do utrzymania płynności błony komórkowej oraz regulacji procesów komórkowych. Ergosterol może być przekształcany w witaminę D2 przez promieniowanie ultrafioletowe i może być wykorzystywany jako wskaźnik żywych biomasy grzybów. Jego potencjalne właściwości przeciwnowotworowe i przeciwnowotworowe doprowadziły do prób zwiększenia jego rozpuszczalności w celu wykorzystania go w badaniach.

Work fast from anywhere

Stay up to date and move work forward with BrutusAI on macOS/iOS/web & android. Download the app today.