Auditiva Stimuli Med Music Alors On Dans

"Alors on danse" is a song by Belgian singer Stromae, released in 2009. The lyrics describe dancing as a way to cope with feeling alone and marginalized due to racism. The song features a repeating synth sound, layered with other noises. The music video has over 21,000 comments and has been viewed over 145 million times on YouTube.

"Alors on danse" är en låt av den belgiska sångaren Stromae, som släpptes år 2009. Låtens text beskriver dans som ett sätt att hantera känslor av ensamhet och känslan av att vara marginaliserad på grund av rasism. Låten har en återkommande synthljud, lager på lager med andra ljud. Musikvideon har över 21 000 kommentarer och har visats över 145 miljoner gånger på YouTube.

Work fast from anywhere

Stay up to date and move work forward with BrutusAI on macOS/iOS/web & android. Download the app today.