Arra Lennk Kiváncsi, Hogy Mit Találsz Arrol, Hogy Melyek A

Various dice scores were used as an evaluation approach for different models and datasets in the BraTS challenges. High dice scores were achieved for different types of tumors, such as whole tumor, core tumor, and enhancing tumor, on datasets like BRATS 2015, 2020, and 2021. The proposed method also showed promising results with high dice similarity coefficients on the BraTS 2020 dataset. These models were also found to have high accuracy and speed.

A BraTS adatokon elért legnagyobb Dice Score értékei változatosak és függnek a modelltől és az adathalmaztól. Különböző típusú daganatok, például az egész daganat, a mag daganat és a kiegészítő daganat Dice Score-ai is szerepelnek. Jó eredményeket értek el különféle módszerek a BRATS 2015, 2020 és 2021 adatkészleteken. Az egyik javasolt módszer kiváló eredményeket ért el magas Dice hasonlósági együtthatóval a BraTS 2020 adatkészleten, továbbá ezek a modellek magas pontossággal és sebességgel rendelkeztek.

Work fast from anywhere

Stay up to date and move work forward with BrutusAI on macOS/iOS/web & android. Download the app today.