Представете Накратко Методът На Претеглената Експертна Оценка. Използвайте Този Метод,

According to the given text, estimation involves using skills, expertise, and specialized knowledge to draft an estimate and collaborating with other experts for accurate results. Expert judgment is another estimation methodology that relies on skilled opinions. 3-point estimating, on the other hand, uses three estimates with varying weights to calculate the expected duration of a project. The presented paper introduces new methods of alternatives ranking using expert estimations and measured data, specifically involving expert estimations of object quality. Project estimation techniques serve as a rough approximation to solve identified value problems. Different methods can be used for estimation, such as top-down estimating and combination-based estimation, which involves defining optimistic, likely, and pessimistic estimates. Overall, estimation involves more than just quantifying time and scope and depends on factors like needs, size, and team maturity.

Процедурата на претеглена експертна оценка включва използване на специализирани знания и експертни мнения, които се претеглят, за да се вземат решения. Този метод предоставя рамка за колективно вземане на решения, като се отчитат експертните оценки и значимостта им спрямо релевантни критерии.

За да изберем подходящ вид транспорт за доставка на 1 тон дрехи за Лондон, можем да използваме метода на претеглената експертна оценка. Сравнително анализираме четирите основни вида транспорт (камион, влак, кораб и самолет) спрямо релевантни критерии, като например време на доставка, цена, надеждност, емисии на CO2, гъвкавост и условия за товарене.

След провеждането на анализ, аз бих избрал камионния транспорт за ежемесечната доставка на дрехи за Лондон. Камионният транспорт предлага гъвкавост на маршрутите, надеждност в доставките и по-ниски емисии на CO2, което отговаря на екологичните цели на много фирми днес.

Надявам се, че това ви помага! Ако имате нужда от допълнителна информация или анализ, моля, дайте ми знак.

Work fast from anywhere

Stay up to date and move work forward with BrutusAI on macOS/iOS/web & android. Download the app today.