Допиши Ще Трошки

Summary: On April 26, 1918, Field Marshal G. von Eichhorn issued an order that initiated an active phase of change of power in Ukraine. This led to the disarmament of the Bluecoats division and the arrest of several members of the Central Rada and the establishment of the Ukrainian National Republic and its government. In winter-spring of 1918, the Bolsheviks were driven out and the UNR experienced significant growth in their military force. There were major demands from Ukrainian citizens towards the government, including the cancellation of the Central Rada's power and the establishment of a new government. In February 1918, the Central Rada and its government relocated to Vinnytsia due to the threat of the Bolsheviks. The Central Rada was later replaced by the Directorate in December 1918. The full course of Ukrainian history can now be accessed online.

У 1918 році Українська Народна Республіка (УНР) переживала складний період, пов'язаний із визволенням території від більшовиків та зміною влади. 26 квітня 1918 року фельдмаршал Г. фон Ейхгорн видав наказ, який ініціював активну фазу зміни влади в Україні. Це призвело до роззброєння дивізії "Синьоокі" та арешту декількох членів Центральної Ради та утворення Української Народної Республіки та її уряду.

У зимою-весною 1918 року більшовики були вигнані, а українська напіввійськова організація переживала значний розвиток. Було належні вимоги українського населення до уряду, включаючи скасування влади Центральної Ради та утворення нового уряду.

У лютому 1918 року Центральна Рада та її уряд переїхали до Вінниці через загрозу більшовиків. У грудні 1918 року Центральна Рада була замінена Директорією.

Цей період був важливим для формування УНР та боротьби за незалежність в умовах внутрішніх та зовнішніх загроз. Якщо вам цікаво дізнатися додаткову інформацію про цей період, як та чи інші аспекти, дайте знати!

Work fast from anywhere

Stay up to date and move work forward with BrutusAI on macOS/iOS/web & android. Download the app today.